Regler Dessa regler gäller under JMS Cup Öland. Det är varje deltagares/lags uppgift att känna till och följa dessa regler samt de regelverk som hänvisas till.

Spelregler Ålder: Spelare skall vara födda 2013 eller senare. Speltid: 2 x 20 minuter. Paus: Sidbyte sker med max fem (5) minuters paus. Matchboll: "4:ans" storlek. Avbytare: Det är fritt antal avbytare. Uppvärmning: Alla lag skall vara omklädda och färdiga för spel senast 10 minuter före utsatt matchtid. Varje lag håller med egna bollar för uppvärmning.

Domare: Föreningsdomare/ungdomsdomare födda 2010 eller tidigare. Linjedomare: Varje lag ska hålla med en linjedomare. Varning (gult kort): Tidsbegränsad utvisning i 5 minuter. Utvisning (rött kort): Medför automatisk avstängning i nästkommande match. Retreatlinje: En retreatlinje kommer att målas upp på planerna. 

Fullständiga regler hittas här.

Spelare och ledare Alla lag skall vid incheckningen ha fyllt i en fullständig spelarförteckning på hemsidan. Varje enskild spelare får endast deltaga i ett lag. Efter inlämnad spelarförteckning får inga byten mellan lag ske. Spelare skall använda benskydd under match. Vid lika tröjfärg byter det lag som står som bortalag tröjfärg alt. använder västar. Enligt Smålands FF:s regelverk får varje lag ha två (2) överåriga, (ett år äldre). För dessa spelare måste man ansöka om dispens. Detta görs i samband med ifyllnad av spelarförteckningen.

Cuparmband Varje spelare och ledare som betalt in deltagaravgift erhåller ett cuparmband som fästes runt armen. Bandet måste bäras av spelare och ledare under alla matcher och får inte brytas under de tre cupdagarna. Bandet uppvisas vid måltider (För de som köpt A-kort).Endast ledare som har cuparmband får vistas på plan och ytan mellan planerna.

Protester Ev. protest behandlas av cupledningen och dess beslut kan ej överklagas. Protesten skall göras skriftligen och vara sekretariatet tillhanda senast en halvtimme efter avslutad match. Protestskrivelsen skall åtföljas av en protestavgift på 300 kronor, vilken anses förverkad om protesten avslås.